Mevzuat Takip SistemiKategori İçerikleri

Her bir kategoride, aşağıda detayı verilen başlıklar yer almaktadır.

► Her bir kategoriyi ilgilendiren, konunun uzmanlarınca kaleme alınan güncel MAKALELER

► Her bir kategoriyi ilgilendiren üyelerden gelen ve 24 saat içerisinde yazılı olarak cevaplanan SORULAR VE CEVAPLARI

► Her bir kategoriyi ilgilendiren ve uygulamaya ışık tutacak YARGI (Anayasa, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay) KARARLARI

► Her bir kategoriyi ilgilendiren KURUL (KİK, Bilgi Edinme, Yüksek Fen Kurulu, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, EPDK ve benzeri tüm üst kurulların) KARARLARI

► Her bir kategoriyi ilgilendiren, güncellenmiş BKK

► Her bir kategoriyi ilgilendiren TEBLİĞLER

► Her bir kategoriyi ilgilendiren, değişik Bakanlık, Kurum ve Kuruluşça yayınlanmış, sürekli takip edilen GENELGELER

► Her bir kategoriyi ilgilendiren, değişik Bakanlık, Kurum ve Kuruluşça verilen ve sürekli takip edilen GÖRÜŞLER

► Her bir kategoriyi ilgilendiren ve uygulayıcıların günlük işlemlerinde yararlanacakları DÖKÜMANLAR.

Önemli Not: Soru cevaplar, kategoriler itibariyle sitede yer almakla beraber, her bir üyenin sorduğu soru ayrıca Üyelere Özel kendi sayfalarında arşivlenmektedir.