Mevzuat Takip SistemiMTS Hakkında

 

Mevzuat Takip Sistemi, HMC Yönetim Danışmanlığının Online Mevzuat Kütüphanesi/Arşivi hizmetidir. Bu sistem, muhteviyat açısından ülkemizdeki en kapsamlı sistemdir.1A) MTS Nedir?


MTS (Mevzuat Takip Sistemi), yürürlükte bulunan bütün mevzuatın kategorilere göre tasnif edilmiş şekilde, sistemli ve güncel olarak internet üzerinden takibini sağlayan bir sistemdir.

MTS;

- Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile Bakanlar Kurulu Kararları, Tebliğler, Genelge ve Görüşlerdeki ilave ve değişiklikler göz önünde bulundurularak sürekli güncelleme yapılmakta olduğu,

- Uygulamaya ışık tutan yargı kararları sürekli güncellenmekte olduğu,

- Kullanıcıların sistem üzerinden yazılı olarak sordukları soruların en geç 24 saat içerisinde cevaplandığı

bir sistemdir.


B) Mevzuat Takip Sistemini Diğer Sistemlerden Ayıran Temel Özellik Nedir?


Sistemin temel özelliği, internet ortamının bulunduğu her yerden, sisteme erişim imkanı sunmuş olmasıdır. Sistemin diğer sistemlerden temel farkı, belli bir programa ve programın yüklü olduğu bilgisayara bağlı olmaması ve internet erişimi olan her yerden sisteme girme imkanının bulunmasıdır.


C) Sistem Nasıl İşliyor?


Sistem, üyelik esasına dayanmaktadır. Sistem kullanıcıları, sisteme kayıt olurken kullandıkları mail adresi ve yine kendilerinin belirledikleri şifreleriyle sisteme sınırsız süreli erişim imkanına kavuşmaktadırlar.


D) Sistemde Neler var? (Sistem Haritası)


»  Mevzuat (Tümü)

»  Kanunlar

»  Anayasa

»  Mahalli İdareler Mevzuatı

»  Sulama Birlikleri Mevzuatı

»  Kamu Görevlileri İle İlgili Mevzuat

»  İş ve İşçi Mevzuatı

»  İhale Mevzuatı

»  İmar, Fen ve Kamulaştırma Mevzuatı

»  Mali Mevzuat

»  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

»  Sağlık Mevzuatı

»  Milli Eğitim Mevzuatı

»  Yüksek Öğretim Mevzuatı

»  Diğer Mevzuat

»  Uluslararası Sözleşmeler

»  KHK

»  Mahalli İdareler Mevzuatı

»  Sulama Birlikleri Mevzuatı

»  Kamu Görevlileri İle İlgili Mevzuat

»  İş ve İşçi Mevzuatı

»  İhale Mevzuatı

»  İmar, Fen ve Kamulaştırma Mevzuatı

»  Mali Mevzuat

»  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

»  Sağlık Mevzuatı

»  Yüksek Öğretim Mevzuatı

»  Milli Eğitim Mevzuatı

»  Diğer Mevzuat

»  Tüzükler

»  Yönetmelikler

»  Mahalli İdareler Mevzuatı

»  Sulama Birlikleri Mevzuatı

»  Kamu Görevlileri İle İlgili Mevzuat

»  Genel Yönetmelikler

»  Kurum Yönetmelikleri

»  İş ve İşçi Mevzuatı

»  Sağlık Mevzuatı

»  İnsan Sağlığı Yönetmelikleri

»  Hayvan Sağlığı Yönetmelikleri

»  Diğer Yönetmelikler

»  İhale Mevzuatı

»  Genel Yönetmelikler

»  Kurum Yönetmelikleri

»  İmar, Fen ve Kamulaştırma Mevzuatı

»  Mali Mevzuat

»  Genel Yönetmelikler

»  Kurum Yönetmelikleri

»  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

»  Yüksek Öğretim Mevzuatı

»  Genel Yönetmelikler

»  Üniversite Yönetmelikleri

»  Milli Eğitim Mevzuatı

»  Diğer Mevzuat

»  Makaleler

»  Mahalli İdareler Mevzuatı

»  Sulama Birlikleri Mevzuatı

»  Kamu Görevlileri İle İlgili Mevzuat

»  İş ve İşçi Mevzuatı

»  İhale Mevzuatı

»  İmar, Fen ve Kamulaştırma Mevzuatı

»  Mali Mevzuat

»  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

»  Sağlık Mevzuatı

»  Yüksek Öğretim Mevzuatı

»  Milli Eğitim Mevzuatı

»  Değişik ve Çeşitli İşler

»  Mahalli İdareler Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Belediye İşleri

»  İl Özel İdarelerine İlişkin İşler

»  Mahalli İdare Birliklerine İlişkin İşler

»  Mahalli İdare Gelirleri Mevzuatı

»  İşyeri Ruhsatları Ve Denetimi İşleri

»  Zabıta Personeli ve Teşkilatı

»  İtfaiye Personeli ve Teşkilatı

»  Kentsel Dönüşüm İşleri

»  Diğer Hususlar

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Sulama Birlikleri Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  İdari, Mali ve Hukuki Mevzuat

»  Diğer Hususlar

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Düzenleyici İşlemler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Yüksek Öğretim Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Milli Eğitim Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Sağlık Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Kamu Görevlileri İle İlgili Mevzuat

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Memur İşlemleri

»  Sözleşmeli Personel İşlemleri

»  Kadro İşlemleri

»  Görevde Yükselme İşlemleri

»  Sendika İşlemleri

»  Harcırah İşlemleri

»  Soruşturma ve Yargılama

»  Diğer Hususlar

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Sosyal Güvenlik Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Sosyal Sigorta Hükümleri

»  Genel Sağlık Sigortası Hükümleri

»  Primlere İlişkin Hükümler

»  İdari Para Cezaları ve Fesih Hükümleri

»  Diğer Hususlar

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  İş ve İşçi Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  İş Kanunu

»  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu

»  Diğer Hususlar

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  İhale Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Kamu İhale Kanunu

»  Devlet İhale Kanunu

»  Diğer

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  KİK Kararları

»  Diğer Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  İmar, Fen ve Kamulaştırma Mevzuatı

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Mali Mevzuat

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Mevzuatı

»  Kamu Alacakları, İcra Ve Haciz Mevzuatı

»  Genel Vergi Mevzuatı

»  Emlak İşleri

»  Diğer Hususlar

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Diğer Mevzuat

»  Makaleler

»  Soru Cevap

»  Bilgi Edinme Mevzuatı

»  Çevre ve Orman Mevzuatı

»  Kamu Etik Kuralları Mevzuatı

»  Kabahatler, İdari Para Cezaları Mevzuatı

»  Rekabeti Koruma Mevzuatı

»  Resmi Yazışma Kuralları

»  Seçim Mevzuatı

»  Trafik Ve Taşıt Mevzuatı

»  Turizm, Kültür Ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı

»  Diğer Hususlar

»  Yargı Kararları

»  Anayasa Mahkemesi

»  Yargıtay

»  Danıştay

»  Sayıştay

»  Kurul Kararları

»  BKK

»  Tebliğler

»  Genelgeler

»  Görüşler

»  Dökümanlar

»  Pratik Bilgiler

»  Oran ve Miktarlar

»  İdari ve Mali Takvim

[1] Mahalli İdareler Mevzuatı ve Sulama Birlikleri Mevzuatı kategorisi için MİARGEM (Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi)’den destek alınmaktadır.